Κληρώσεις

Οι παραπάνω διαγωνισμοί είτε είναι ήδη ενεργοί, οπότε και υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα του διαγωνισμού, είτε πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα, οπότε και υπάρχει μόνο η φωτογραφία του βιβλίου που θα τεθεί σε διαγωνισμό.

Αποτελέσματα κληρώσεων

Advertisements